Projekt COMENIUS

 

  Turecko
  Poľsko
  Španielsko
  Portugalsko
  Chorvátsko
  Francúzsko

 

Od augusta 2010 do júla 2012 je naša škola zapojená do Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Comenius. Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie.

Projekt s názvom „We Are Surrounded By Water, But There Is No Drop to Drink“ je v poradí druhým projektom našej školy tohto druhu. Prvý bol realizovaný v šk. roku 2006/2007.

Ide o medzinárodnú spoluprácu štrnástich partnerských škôl z členských krajín Európskej únie, a to: z Turecka, Poľska, Španielska, Portugalska, Litvy, Nemecka, Chorvátska, Anglicka, Francúzska, Grécka, Lotyšska, Rumunska, Maďarska a z našej školy. Hlavným koordinátorom celého projektu je partnerská škola FATIH ILKŐĞRETIM OKULU v Turecku (Ankare).   

Témou projektu je VODA – jej zdroje, vodné toky, využívanie, dôležitosť vody pre prežitie, riešenie znečistenia vody a jej ochrana.

Projekt vznikol z potreby spoznať vodu vo svojej krajine, pochopiť jej hodnotu, objaviť jej spojenie s náboženstvom a tradíciami, naučiť sa ochraňovať vodné zdroje, získať ekologické povedomie a pozitívny prístup k ochrane vody.

Žiaci zo zapojených krajín sa zúčastňujú na projektových aktivitách, pri plnení ktorých  každá zo škôl prispeje svojím dielom k dosiahnutiu a vytvoreniu výsledného produktu, ktorým je každý mesiac niečo iné.

Úlohou žiakov je napríklad vytvoriť básne o vode, čoho výsledným produktom je malá zbierka básní o vode. 

Žiaci vytvoria plagát s obrázkami znázorňujúcimi význam vody v náboženstve, chemickými pokusmi preskúmajú zloženie vody, objavia príčiny znečistenia vody, vytvoria fotoalbum s fotkami vody...

Vďaka projektu môžu žiaci spolupracovať s deťmi z iných európskych krajín, získať nové skúsenosti, spoznať kultúru a život v iných krajinách a v neposlednom rade si preveriť a použiť svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi.